Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „KRECIK” W ZAWADACH.

 1. Doba noclegowa trwa od godziny 1400 do godziny 1200 dnia następnego. W domku mogą być zameldowane maksymalnie cztery osoby.
 2. Opłata za pobyt uiszczana jest z góry, po przybyciu na OW „KRECIK”. Wszystkie osoby przybyłe na ośrodek wypełniają  „Kartę pobytu”.
 3. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach 800 – 2200.
 4. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach 2300 – 800 .
 5. Osoby przebywające na terenie OW „KRECIK” powinny dbać o czystość oraz nie zakłócać spokoju pozostałym wczasowiczom.
 6. Wprowadzanie psów i kotów na teren OW „KRECIK” tylko za wiedzą i zgodą właściciela ośrodka .
 7. Osoby przebywające na terenie OW odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. Wszelkie usterki i braki powinny być natychmiast zgłaszane.
 8. Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie OW pod opieką rodziców bądź opiekunów lub za zgodą rodziców po uzgodnieniu warunków z właścicielem OW „KRECIK”.
 9. Osoby nieletnie na terenie OW obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 10. Przebywający na terenie ośrodka zobowiązani są przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.
 11. Rozpalanie ognisk dozwolone jest tylko w wyznaczonym miejscu z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 12. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu OW „KRECIK” osób nie przestrzegających powyższego regulaminu bez zwrotu uiszczonej za pobyt opłaty.

 

Życzymy miłego pobytu.

Telefon kontaktowy:     600229464